Εργαστήρι Πειραματισμού και Ανακάλυψης

Στο Νηπιαγωγείο Ιωάννης Μ. Καρράς  μας έχει διαμορφωθεί χώρος στον οποίο τα παιδιά έχουν την ευκαιρία να πειραματιστούν με διαφορετικά υλικά. Στη συνέχει προτείνουν τη λύση σε διάφορους προγραμματισμούς που θα προκύψουν και τη σχεδιάζουν. Με υλικά που θα βρουν στο εργαστήρι, υλοποιούν την ιδέα τους και την παρουσιάζουν στην τάξη τους. Στόχος είναι να αναπτύξουν δεξιότητες έρευνας, συνεργασίας, επικοινωνίας και κριτικής σκέψης.