Μουσειακή Αγωγή

Τον Οκτώβριο ξεκινούν οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των παιδιών μας σε μουσεία και θέατρα, καθώς και ο δανεισμός μουσειοσκευών. Κάθε μήνα θα πραγματοποιείται μία επίσκεψη εκτός σχολείου και παράλληλα θα γίνεται δανεισμός μουσειοσκευών από διάφορα μουσεία.

Βασικοί στόχοι των εκπαιδευτικών επισκέψεων είναι:

Να εξοικειωθούν τα παιδιά με τα μουσεία, τα έργα τέχνης και την πολιτιστική κληρονομιά του τόπου μας.

Να γίνουν οι επισκέψεις μία ευχάριστη εμπειρία προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις δυνατότητες των παιδιών.

Να αναπτυχθούν οι ικανότητες των παιδιών για παρατήρηση, έρευνα και κατανόηση των αντικειμένων του φυσικού και τεχνητού κόσμου.