Αγωγή Υγείας

Η Αγωγή Υγείας στα σχολεία είναι μία κατεξοχήν διαθεματική δραστηριότητα, η οποία συμβάλλει στην αναβάθμιση της σχολικής ζωής και στη σύνδεση του σχολείου με την κοινωνική πραγματικότητα.

Σκοπός της Αγωγής Υγείας είναι η προάσπιση, η βελτίωση και η προαγωγή της ψυχικής και σωματικής υγείας και της κοινωνικής ευεξίας των μαθητών, αφενός με την ανάπτυξη των κοινωνικών δεξιοτήτων τους και της κριτικής τους σκέψης, αφετέρου με την αναβάθμιση του κοινωνικού και φυσικού περιβάλλοντός τους.

Κατ’επέκταση στο Νηπιαγωγείο δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στη σίτιση των μαθητών, όχι μόνο για την προφανή αναγκαιότητά της στην ανάπτυξή τους, αλλά και γιατί αποτελεί εξαιρετική ευκαιρία εκπαίδευσης των μικρών μαθητών στη σωστή διατροφή και στους κανόνες σωστής συμπεριφοράς πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος του γεύματος.

Με αυτή την έννοια, το εκπαιδευτικό προσωπικό καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προς αυτή την κατεύθυνση τηρώντας οι ίδιοι τους κανόνες συμπεριφοράς, ώστε να αποτελούν σωστά πρότυπα, καθώς επίσης και παρακινώντας σε κάθε ευκαιρία τους μαθητές να είναι συνεπείς με τους κανόνες.