Περιβαλλοντική Αγωγή

Στο Νηπιαγωγείο Ι.Μ. Καρράς, οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να ζουν και να συνυπάρχουν αρμονικά μέσα σε ένα κτίριο με βιοκλιματικά χαρακτηριστικά, γεμάτο κήπους και πράσινο διαπιστώνοντας έτσι καθημερινά τη σημασία της προστασίας του περιβάλλοντος.

Η ενεργή συμμετοχή των μαθητών μας σε περιβαλλοντικές δράσεις εξασφαλίζει τη βιωματική εκπαίδευσή τους και στοχεύει στην οικολογική αφύπνισή τους, καλλιεργώντας έτσι τις αξίες της υπευθυνότητας, του σεβασμού, της ενσυναίσθησης και της κριτικής σκέψης. Οι μαθητές ευαισθητοποιούνται, προβληματίζονται και επιλέγουν τρόπους δράσης σχετικά με περιβαλλοντικά θέματα όπως, οι φυσικές καταστροφές, η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, το φαινόμενο της εξαφάνισης κάποιων ειδών ζώων, η ανακύκλωση και η αρμονική συνύπαρξη ανθρώπου και φύσης.