Στοιχεία Επικοινωνίας

Διεύθυνση: Στεφάνου Δέλτα 15, Τ.Κ.15452, Ψυχικό

(Είσοδος από την Πύλη της οδού Εμμανουήλ Μπενάκη) 

Τηλέφωνο: 2106798.297 & 2106798.100 (κέντρο ΕΕΙ)

Ε-mail: preschooljmc@haef.gr