Φιλοσοφία

Το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς» αποτελεί ένα εμπλουτισμένο μαθησιακό περιβάλλον που ευνοεί τον πειραματισμό, την ανακάλυψη, τη συνεργατική μάθηση και την ερευνητική διαδικασία με κεντρικό άξονα το παιχνίδι. Οι μαθητές, στηριζόμενοι σε προηγούμενες εμπειρίες, μαθαίνουν να σκέφτονται και να ενεργούν με τρόπο βιωματικό, προκειμένου να ανακαλύψουν τη γνώση. Μέσα από ποικίλα ερεθίσματα και καινοτόμες δράσεις, καλλιεργούν στάσεις και δεξιότητες του 21ου αιώνα όπως την κριτική σκέψη, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα για επικοινωνία και συνεργασία.

Σε ένα δίγλωσσο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές έρχονται σε επαφή καθημερινά με την αγγλική και την ελληνική γλώσσα, μέσα από ένα πρόγραμμα σχεδιασμένο στις ανάγκες του κάθε παιδιού ξεχωριστά. Με σεβασμό στη μοναδικότητα του κάθε παιδιού, στόχος μας είναι να έχουμε μαθητές ευτυχισμένους που θα εξελιχθούν σε υπεύθυνους πολίτες του κόσμου. 

Το Νηπιαγωγείο «Ιωάννης Μ. Καρράς»  είναι ένας παιδαγωγικός χώροs αμοιβαίας αποδοχής και αγάπης, που σέβεται τις ιδέες και τα συναισθήματα όσων το απαρτίζουν, μαθητών/τριών, γονέων, παιδαγωγών και συνεργατών.