Ενημέρωση για θέματα φοίτησης και οργάνωσης σχολικής ζωής

                                                                          Ψυχικό, 6 Φεβρουαρίου 2018         

Αγαπητοί γονείς,

Σας ενημερώνουμε για θέματα φοίτησης και οργάνωσης της σχολικής ζωής στα σχολεία της Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μέσω των αρχείων που επισυνάπτονται (Υ.Α. 10645/ΓΔ4/ΦΕΚ Τ.Β΄, αρ. Φυλ. 120/23-01-2018 και Διευκρινιστική Εγκύκλιος με αρ.πρωτ.13963/ΓΔ4/26-01-2018).

Στο πλαίσιο αυτό, θα παρακαλούσαμε να επιστρέψετε υπογεγραμμένη τη συνημμένη δήλωση με την οποία θα επιβεβαιώνετε την επικοινωνία μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (email), τα στοιχεία της οποίας είχατε δηλώσει κατά την εγγραφή των παιδιών σας στο σχολείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία,


                                                               Ο Διευθυντής του Γυμνασίου                                            

                                                                Παναγιώτης Γιαννουλάτος