Ενημέρωση για τα σχολικά βιβλία Γυμνασίου

Αγαπητοί γονείς, 

Σας προωθούμε την υπ’ αριθμόν 56089/Δ2/14-5-2020 Εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, σύμφωνα με την οποία, οι μαθητές του Γυμνασίου θα πρέπει να διατηρήσουν όλα τα βιβλία τους για την αξιοποίησή τους την επόμενη σχολική χρονιά.

Με τιμή,

Παναγιώτης Γιαννουλάτος
Διευθυντής Γυμνασίου
Κολλεγίου Ψυχικού