Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Εκτάκτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες

Τετάρτη, 6 Μαΐου 2020

 

Προς τους γονείς 

των μαθητών και μαθητριών

του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

Αγαπητοί γονείς,

 

Σας επισυνάπτουμε ενημερωτικά έγγραφα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, με θέμα «Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες της Επιτροπής Αντιμετώπισης Έκτακτων Συμβάντων Δημόσιας Υγείας από λοιμογόνους παράγοντες».

 

Όλο το υλικό, καθώς και επιπλέον ψηφιακό υλικό θα είναι αναρτημένο στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (minedu.gov.gr), καθώς και στην ιστοσελίδα του Σχολείου μας.

 

 

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία

 

Με τιμή,

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος