Παρουσίαση σε γονείς και μαθητές Α γυμνασίου 5/09/2019

Αγαπητοί γονείς, 

Σας επισυνάτπουμε την παρουσίαση στους γονείς και μαθητές της α Γυμνασίου που πραγματοποιήθηκε στις 5 Σεπτεμβρίου 2019 στο Θέατρο του Κολλεγίου. 

Με εκτίμηση, 

Γυμνάσιο Κολλεγίου Ψυχικού