Ιατρική Υπηρεσία

Η Ιατρική Υπηρεσία του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος έχει στόχο την προστασία και την προαγωγή της υγείας των μαθητών και την ασφαλή συμμετοχή τους στο πρόγραμμα και τις δραστηριότητες του σχολείου.

H εκπλήρωση του στόχου της επιδιώκεται με:

  • τη λειτουργία Σταθμών Πρώτων Βοηθειών στο χώρο των σχολείων

  • την παιδιατρική εξέταση των νέων μαθητών

  • τον περιοδικό ιατρικό έλεγχο όλων των μαθητών κατά τη διάρκεια των σπουδών τους στο Κολλέγιο

  • τον προγραμματισμό προληπτικών κλινικών και παρακλινικών ελέγχων

  • την ενεργό συμβολή στον υγιεινό τρόπο ζωής των μαθητών με σχετικές εισηγήσεις και την οργάνωση ομιλιών &σεμιναρίων με αντίστοιχη θεματολογία

  • την παρακολούθηση των θεμάτων υγείας που ανακύπτουν και την ανάπτυξη προτάσεων για την πρόληψη και αντιμετώπισή τους

  • τη στήριξη των μαθητών που αντιμετωπίζουν χρόνια προβλήματα υγείας

  • Η Ιατρική Υπηρεσία στελεχώνεται με έναν παιδίατρο, ως υπεύθυνο της υπηρεσίας, μία ιατρό και έξι νοσηλεύτριες και εξασφαλίζει τη συνεχή και συντονισμένη παροχή φροντίδας στους μαθητές εντός του σχολικού περιβάλλοντος.

Ο στόχος της υπηρεσίας δεν είναι δυνατό να εκπληρωθεί χωρίς την ενεργό συμμετοχή των γονέων των μαθητών. Η επικοινωνία και η στενή συνεργασία με τους γονείς όλων των μαθητών θεωρείται απολύτως απαραίτητη καθ’ όλη τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Κολλέγιο.

Ο νέος σύνδεσμος «Υγεία των μαθητών» στο διαδικτυακό τόπο του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος παρέχει πληροφορίες για τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα απαιτούμενα ιατρικά δικαιολογητικά για τη φοίτηση στο Κολλέγιο. Ταυτόχρονα, συμβάλλει στην ενημέρωση σχετικά με σύγχρονα ιατρικά θέματα που αφορούν σε παιδιά, εφήβους και ενήλικες (με παράθεση σχετικής βιβλιογραφίας και επιλεγμένων διαδικτυακών συνδέσμων) και αποτελεί δίαυλο επικοινωνίας με τους μαθητές και τους γονείς.

 

Σημείωση: Οι λέξη «μαθητής» σημαίνει «μαθητής και μαθήτρια», εκτός αν γίνεται – για ειδικούς λόγους –διαχωρισμός/διευκρίνιση.