Ιατρικά δικαιολογητικά

Ιατρικές Βεβαιώσεις

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης του μαθητή στο Κολλέγιο, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν ιατρικά δικαιολογητικά τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή των μαθητών στη Φυσική Αγωγή και συναφείς δραστηριότητες.

 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΛΛΕΓΙΟΥ ΨΥΧΙΚΟΥ

Επισημαίνεται ότι αν δεν κατατεθούν τα αντίστοιχα ιατρικά δικαιολογητικά έως την έναρξη του σχολικού έτους, ο μαθητής δεν γίνεται δεκτός στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής και θεωρείται αδικαιολογήτως απών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τους μαθητές όλων των τάξεων που ανήκουν σε αντιπροσωπευτικές ομάδες επιβάλλεται να κατατεθεί δεύτερη Ιατρική Βεβαίωση (νέα) το πρώτο 15ήμερο του Δεκεμβρίου(σύμφωνα με το ίδιο πρότυπο).

* Σημείωση: Για την Α΄ Γυμνασίου, εκτός του Ατομικού Δελτίου Υγείας που απαιτείται κατά την εγγραφή τον Ιούνιο, πρέπει να προσκομιστεί επιπλέον και Ιατρική Βεβαίωση κατά το ίδιο διάστημα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο για τη συγκρότηση των αντιπροσωπευτικών αθλητικών ομάδων.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τα απαραίτητα δικαιολογητικά και να εκτυπώσετε τα έγγραφα από εδώ.