Ιατρικός έλεγχος κατά την εισαγωγή μαθητών

Κατά την εισαγωγή του μαθητή στην α΄Γυμνασίου του Κολλεγίου Ψυχικού  θα πρέπει να προσκομιστούν τα εξής (για διευκρινίσεις και οδηγίες βλ. αντίστοιχες παραγράφους):

 Απαιτούμενα για εισαγωγή στην α΄Γυμνασίου

 1. Ατομικό Δελτίο Υγείας συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί.

Στο Ατομικό Δελτίο Υγείας πρέπει να αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης.

 1. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού του μαθητή
 2. Δερμοαντίδραση Matoux πρόσφατη (κατά το τελευταίο έτος), η οποία βεβαιώνεται στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού, εφόσον δεν έχει προηγηθεί εμβόλιο BCG.
 3. Οφθαλμολογική Εξέτση για έλεγχο οπτικής οξύτητας.
 4. Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος προσκομίζεται το σχετικό έντυπο συμπληρωμένο από καρδιολόγο.
 5. Γραπτές οδηγίες του θεράποντος ιατρού παιδιού με χρόνιο ή σοβαρό πρόβλημα υγείαςγια την αντιμετώπιση εκτάκτων περιστατικών που σχετίζονται με την πάθησή του και ενδέχεται να συμβούν στο σχολείο.

Διευκρινίσεις

1. Ατομικό Δελτίο Υγείας

Η συμπλήρωση του Ατομικού Δελτίου Υγείας καθορίζεται από Κοινή Υπουργική Απόφαση του Υπ.Ε.Π.Θ. και του Υπουργείου Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης (αρ. 58410/Γ4/14-6-2005), η οποία αναφέρεται σε πρόγραμμα παρακολούθησης και προαγωγής της υγείας παιδιών προσχολικής και σχολικής ηλικίας. Σύμφωνα με αυτή:

Το Ατομικό Δελτίο Υγείας έχει προληπτικό χαρακτήρα και αποσκοπεί αποκλειστικά στην προστασία της ζωής των μαθητών και μαθητριών. Συμπληρώνεται από τον ιατρό που παρακολουθεί την κατάσταση της υγείας του παιδιού(παιδίατρο ή οικογενειακό ιατρό / ιδιώτη ή ιατρό του Ε.Σ.Υ., του ασφαλιστικού φορέα κτλ). Είναι απόρρητο έγγραφο, μη ανακοινώσιμο, εκτός των περιπτώσεων ενημέρωσης των αρμοδίων εκπαιδευτικών για τη λήψη των αναγκαίων μέτρων προστασίας και στήριξης των μαθητών-τριών.

Παραδίδεται στο γονέα ή κηδεμόνα μέχρι το τέλος του σχολικού έτους και κατατίθεται στην οικεία σχολική μονάδα κατά την εγγραφή του/της μαθητή/τριας στις Α΄, Γ΄ και Ε΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου, στην Α΄ τάξη Γυμνασίου και στην Α΄ τάξη Λυκείου. Η παράλειψη κατάθεσης του Α.Δ.Υ. συνεπάγεται τον αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο/η μαθητής/τρια θεωρείται αδικαιολογήτως απών/ούσα, καθώς και από άλλες σχετικές σχολικές δραστηριότητες.

Οδηγίες προς γονείς

 • · Η στήλη «Παρατηρήσεις» μπορεί να συμπληρωθεί από εσάς ή τον παιδίατρο με συμπληρωματικές πληροφορίες, που θέλετε να αναφέρετε σχετικά με την υγεία του παιδιού, όπως αλλεργικές αντιδράσεις, αν βρίσκεται σε φαρμακευτική αγωγή, αν έχει έλλειψη ενζύμου G6PD κλπ.
 • · Πριν από την κατάθεσή του στη γραμματεία του σχολείου παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι αναγράφεται σε αυτό το ονοματεπώνυμο του παιδιού, η ημερομηνία γέννησης και ιατρικής εξέτασης και το ιατρικό πόρισμα.
 • · Επίσης παρακαλούμε να βεβαιωθείτε ότι αναφέρεται αν ο μαθητής δύναται να συμμετέχει στο μάθημα της κολύμβησης.

2. Βιβλιάριο Υγείας Παιδιού

Είναι το μπλε βιβλιάριο, το οποίο δίδεται στους γονείς μετά τη γέννηση του παιδιού και στο οποίο καταγράφεται το ιατρικό ιστορικό του και βεβαιώνεται η εμβολιαστική κατάστασή του. Σε περιπτώσεις παιδιών που έχουν γεννηθεί στο εξωτερικό θα πρέπει να προσκομιστεί η κάρτα υγείας του εκεί συστήματος υγείας.

3. Δερμοαντίδραση Mantoux

Η mantoux είναι διαγνωστική εξέταση και ελέγχει εάν το εξεταζόμενο άτομο έχει έλθει σε επαφή με πάσχοντα από φυματίωση (δοκιμασία αντίδρασης του δέρματος στη φυματίνη).
Οδηγίες προς γονείς

 • · Η mantoux πρέπει να έχει γίνει κατά το τελευταίο έτος και το αποτέλεσμά της πρέπει να έχει καταγραφεί και βεβαιωθεί από τον ιατρό στο Βιβλιάριο Υγείας του Παιδιού .

4. Οφθαλμολογική εξέταση και ακοόγραμμα

Οι προληπτικές εξετάσεις αυτές διενεργούνται από οφθαλμίατρο και ωτορινολαρυγγολόγο αντίστοιχα και αποσκοπούν στην απρόσκοπτη παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος από το μαθητή. Στο σχολείο πρέπει να προσκομιστεί σχετική βεβαίωση των ιατρών.

5. Προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος

Ο προληπτικός έλεγχος της καρδιάς έχει αποδειχθεί ότι μπορεί να ανιχνεύσει προβλήματα, τα οποία στα πρώτα χρόνια της ζωής δεν προκαλούν κλινικά συμπτώματα και είναι δύσκολο να διαγνωσθούν με την απλή παιδιατρική εξέταση. Σε περιπτώσεις που η καρδιά εργάζεται εντατικά, όπως κατά τη διάρκεια έντονης άθλησης, είναι δυνατόν να παρουσιασθούν σοβαρά συμπτώματα δυσλειτουργίας.

Με στόχο την ασφαλή συμμετοχή των μαθητών στο έντονο αθλητικό πρόγραμμα του Κολλεγίου έχει καθιερωθεί η εφαρμογή προληπτικού καρδιολογικού ελέγχου. Κάθε χρόνο, οι μαθητές της 5ης Δημοτικού υπόκεινται σε καρδιολογική εξέταση που περιλαμβάνει ηλεκτροκαρδιογράφημα (ΗΚΓ). Επιπλέον, ο καρδιολογικός έλεγχος των μαθητών όλων των τάξεων που συμμετέχουν σε αθλητικές ομάδες και λαμβάνουν μέρος σε αγώνες περιλαμβάνει και υπερηχογράφημα καρδίας.

Οι νέοι μαθητές που εισάγονται στην Α΄ Γυμνασίου, στην Α΄ Λυκείου και στο Ι.Β. 1, υποχρεούνται να υποβληθούν σε καρδιολογικό έλεγχο σύμφωνα με τα προαναφερθέντα.

Ο καρδιολόγος που διενεργεί τον έλεγχο συμπληρώνει σχετικό έντυπο (έντυπο προαγωνιστικού ελέγχου), το οποίο προσκομίζεται στη γραμματεία της οικείας σχολικής μονάδας.

Ο προαγωνιστικός καρδιολογικός έλεγχος γίνεται μία φορά κατά τη διάρκεια της φοίτησης στο Κολλέγιο, εκτός εάν κριθεί απαραίτητη η επανάληψή του από τον καρδιολόγο που εκτελεί την εξέταση.

Οδηγίες προς γονείς

 • · Παρακαλούμε να προσκομίσετε μόνο το έντυπο συμπληρωμένο από τον καρδιολόγο (ΠΡΟΣΟΧΗ: μόνο το έντυπο και όχι τις εξετάσεις).
 • · Όσοι μαθητές μετά από σύσταση των προσωπικών τους παιδιάτρων έχουν ήδη υποβληθεί σε καρδιολογικό έλεγχο δεν είναι αναγκαίο να υποβληθούν εκ νέου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορείτε να προσκομίσετε ιατρική γνωμάτευση για το είδος και το αποτέλεσμα αυτών των εξετάσεων.

 

Ιατρική εξέταση κατά την εισαγωγή

Κατά την εισαγωγή στο σχολείο ο μαθητής εξετάζεται κλινικά από τον ιατρό και υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου, κ. Αντώνιο Μακρή.

Το Γραφείο Εισαγωγής του Κολλεγίου προγραμματίζει συνάντηση στο Ιατρείο του Τσολαϊνείου (Campus Ψυχικού), στην οποία ο μαθητής προσέρχεται συνοδευόμενος από γονέα.

Κατά τη συνάντηση διενεργείται πλήρης ιατρική εξέταση και λαμβάνεται το ιατρικό ιστορικό του μαθητή. Επίσης δίδεται η δυνατότητα πρώτης επαφής με τον ιατρό του σχολείου, με τον οποίο οι γονείς μπορούν να συζητήσουν θέματα που αφορούν στην υγεία του παιδιού.