Περιοδικός ιατρικός έλεγχος κατά τη διάρκεια της φοίτησης

Κατά την διάρκεια της φοίτησης στο Κολλέγιο γίνεται έλεγχος της υγείας των μαθητών ανά 3ετία (4η Δημοτικού, Α΄ Γυμνασίου και Α΄ Λυκείου) από τον ιατρό του Κολλεγίου, κ. Αντώνιο Μακρή.
Ο έλεγχος περιλαμβάνει:

  • Μέτρηση ύψους & βάρους - Υπολογισμό δείκτη μάζας σώματος (ΒΜΙ)

  • Μέτρηση αρτηριακής πίεσης & σφυγμών

  • Ακρόαση θώρακος

  • Έλεγχο στοματικής κοιλότητας

  • Έλεγχο σπονδυλικής στήλης

  • Αδρή εκτίμηση οπτικής οξύτητας (στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο)

Η αδρή αυτή προληπτική εκτίμηση δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να υποκαταστήσει την κλινική εξέταση από τον ιατρό (τον παιδίατρο ή τον οικογενειακό ιατρό) που παρακολουθεί το μαθητή συνήθως και έχει γνώση του ατομικού και οικογενειακού ιατρικού ιστορικού.