Λειτουργία

 Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το επόμενο σχολικό έτος γίνεται τον Ιούνιο, οπότε και καταβάλλεται ένα ποσό έναντι των διδάκτρων και του κόστους των λοιπών υπηρεσιών που παρέχονται.

Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου- για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγούμενη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Ωράριο λειτουργίας

To Γυμνάσιο λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα-Παρασκευή). Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30 για όλες τις τάξεις. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη

Πέμπτη

Παρασκευή

16:00

15:00

15:25

15:25

15:00

Οι διοικητικές υπηρεσίες λειτουργούν από Δευτέρα ως Παρασκευή από 8:30 μέχρι 16:00. Κατά τη θερινή περίοδο και σε περιόδους εορτών το ωράριο αυτό τροποποιείται.
Επειδή κατά τη θερινή περίοδο ( για ένα μήνα περίπου ) τα σχολεία είναι κλειστά, οι γονείς και οι μαθητές μπορούν να εξυπηρετούνται από τις Γραμματείες των σχολείων μία ημέρα την εβδομάδα, η οποία ορίζεται από τη Β' Διεύθυνση Μέσης Εκπαίδευσης.


Καταγραφή και Δικαιολόγηση Απουσιών

Σύμφωνα με την Υ.Α. 10645/ΓΔ4/22-01-2018/Β’ 120 (ΦΕΚ τεύχος Β’120/23.1.2018, άρθρα 23,24,25,26,28,29 φοίτηση μαθητών), η διάκριση των απουσιών σε δικαιολογημένες και αδικαιολόγητες καταργήθηκε και το συνολικό όριο απουσιών των μαθητών των Ιδιωτικών Γυμνασίων που εφαρμόζουν διευρυμένο ωρολόγιο πρόγραμμα, για τον Χαρακτηρισμό της Φοίτησης τους ως «επαρκούς» για όλες τις τάξεις του Γυμνασίου, διαμορφώνεται σε 139 απουσίες.

Για τον λόγο αυτό επισημαίνεται ότι το τρέχον διδακτικό έτος 2018-2019, εάν ένας μαθητής υπερβεί το όριο των 139 απουσιών, η φοίτησή του χαρακτηρίζεται «ανεπαρκής» και είναι υποχρεωμένος να επαναλάβει την τάξη.


Διακοπή φοίτησης μαθητών

Η φοίτηση των μαθητών διακόπτεται:

α) Με την απόλυσή τους

β) Πριν από την απόλυσή τους:

i) Με αίτηση των γονέων (με δική τους πρωτοβουλία είτε με υπόδειξη του Συλλόγου των Διδασκόντων και της Διεύθυνσης του σχολείου) για μετεγγραφή σε άλλο σχολείο.
ii) Με απόφαση του Συλλόγου Διδασκόντων, σύμφωνα με την κείμενη εκπαιδευτική νομοθεσία.


Ιατρική Υπηρεσία

Εντός του σχολείου (κτίριο Τσολαΐνειο) λειτουργεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών (“Ιατρείο”). Στο σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος η νοσηλεύτρια κ. Βασιλική Κηπουρού, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε έκτακτες περιπτώσεις. Δεύτερος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών λειτουργεί στο Αγγελικούσειο Κλειστό Γυμναστήριο & Χάνδρειο Αθλητικό Κέντρο,εξυπηρετεί τους χώρους άθλησης του Campusτου Ψυχικού και στελεχώνεται με τη νοσηλεύτρια κ. Ελένη Ζάβρα.
Οι νέοι μαθητές πριν από την εγγραφή τους στο σχολείο εξετάζονται από τον παιδίατρο και υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου κ. Αντώνιο Μακρή. Ιατρικός έλεγχος γίνεται επίσης στην Α΄ Γυμνασίου. Ο ιατρός είναι στη διάθεση των γονέων για να συζητήσει θέματα υγείας του παιδιού, κατόπιν συνάντησης στο Ιατρείο. Επικοινωνία στο τηλέφωνο: 210 6798199. Ηλεκτρονική διεύθυνση: md@haef.gr.

Ιατρείο Τσολαϊνείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Άννα Κολιοκίτσου
Τηλέφωνο: 210 6798 199

Ιατρείο Μπενακείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Δωρωθέα Παπαηλία
Τηλέφωνο: 210 6798 174

Ιατρείο Γυμναστηρίου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Ελένη Ζάβρα
Τηλέφωνο: 210 6798 325


Ιατρική Γνωμάτευση για συμμετοχή μαθητών στο μάθημα Φυσικής Αγωγής

Κατά τη διάρκεια της φοίτησης των μαθητών στο Κολλέγιο, οι γονείς έχουν την υποχρέωση να προσκομίζουν τα ιατρικά δικαιολογητικά (Ατομικό Δελτίο Υγείας, Ιατρική Βεβαίωση για άθληση, Προαγωνιστικός Καρδιολογικός Έλεγχος) τα οποία είναι απαραίτητα για τη συμμετοχή στη Φυσική Αγωγή. Η παράλειψη κατάθεσης αυτών στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα συνεπάγεται αποκλεισμό από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής, στο οποίο ο μαθητής θεωρείται αδικαιολογήτως απών, καθώς και από παραπλήσιες σχολικές δραστηριότητες.


Εκπαιδευτικές Επισκέψεις και Εκδρομές

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους πραγματοποιούνται τρεις (3) μορφωτικές επισκέψεις και μία ημερήσια εκδρομή, που προγραμματίζονται και εγκρίνονται από την αρχή της σχολικής χρονιάς από το Σύλλογο Διδασκόντων. Επιδιώκεται πάντα οι δράσεις αυτές να έχουν ένα συγκεκριμένο μορφωτικό, εκπαιδευτικό, παιδαγωγικό, αισθητικό, περιβαλλοντικό ή ανθρωπιστικό στόχο. Ιδιαίτερα ο θεσμός των μορφωτικών επισκέψεων αντιμετωπίζεται σαν εργαλείο προώθησης της μάθησης και της αγωγής, γι΄αυτό πλαισιώνεται από ένα σύνολο δράσεων προκαταρκτικών, δημιουργικών και ερευνητικών κατά την επίσκεψη, και αξιολογικών μετά την ολοκλήρωση αυτής.