Το ΜΥΡ στο Κολλέγιο Ψυχικού

Το MYP (Middle Years Programme) είναι ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σπουδών το οποίο βοηθάει τους μαθητές ηλικίας 11-16 ετών να αναπτύξουν χρήσιμες δεξιότητες για την πορεία τους στο μέλλον. Είναι συμβατό με το Εθνικό Πρόγραμμα Σπουδών. Επιτρέπει στους μαθητές να αναγνωρίσουν τα δυνατά τους σημεία, να διερευνήσουν τις μαθησιακές τους προτιμήσεις και να διαμορφώσουν μια ολιστική εικόνα για τον κόσμο.

 

Είναι ένα εκ των τεσσάρων προγραμμάτων του IB. 

Βασικές έννοιες του προγράμματος:

  • Ολιστική μάθηση
  • Διαπολιτισμική αντίληψη
  • Επικοινωνία

  

 

  

Ο πρώτος δακτύλιος περιγράφει τα χαρακτηριστικά του προγράμματος που βοηθούν το μαθητή να αναπτύξει δεξιότητες κατανόησης: 

 

 

 

 
 
    

 
Ο δεύτερος δακτύλιος περιγράφει τα αποτελέσματα του προγράμματος:

 

 
 
   

 
Ο τρίτος δακτύλιος περιγράφει το πρόγραμμα σπουδών:

 

              Language Competence Levels

                             PHASES

                   Emergent Communicator

                               Phase 1

                               Phase 2

                   Capable Communicator

                              Phase 3

                             Phase 4

                    Proficient Communicator

                             Phase 5

                            Phase 6

Για κάθε Language Acquisition Phase αποτυπώνονται συγκεκριμένοι δείκτες επικοινωνιακής επάρκειας που περιγράφουν τις προσδωκόμενες επικοινωνιακές  δεξιότητες που αναμένεται να κατακτήσουν οι μαθητές/μαθήτριες με την ολοκλήρωση της φάσης γλωσσομάθειας
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

 

 

   
Ερευνούν Αναπτύσσουν ερευνητικές δεξιότητες. Μαθαίνουν αυτόνομα αλλά και σε συνεργασία με άλλους. Απολαμβάνουν τη μάθηση και διατηρούν την αγάπη για τη γνώση σε όλη τους τη ζωή.
Γνωρίζουν Κατανοούν μέσα από τις έννοιες, εξερευνούν τη γνώση μέσα από ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων. Τους απασχολούν ιδέες και ζητήματα τοπικής και παγκόσμιας σημασίας.
Στοχάζονται Χρησιμοποιούν την κριτική και δημιουργική σκέψη, για να αναλύουν και να αναλαμβάνουν δράση σε σύνθετα προβλήματα. Αναπτύσσουν πρωτοβουλία και λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις με εντιμότητα και ευσυνειδησία.
Επικοινωνούν Εκφράζονται σε περισσότερες από μία γλώσσες και χρησιμοποιούν ποικιλία μέσων επικοινωνίας. Συνεργάζονται αποτελεσματικά, με σεβασμό στην άποψη άλλων ατόμων ή ομάδων.
Έχουν αρχές Δρουν με ακεραιότητα και εντιμότητα, με υψηλό αίσθημα δικαιοσύνης και σεβασμού της αξιοπρέπειας των ανθρώπων σε όλον τον κόσμο. Αναλαμβάνουν την ευθύνη των πράξεών τους και αντιμετωπίζουν τις συνέπειές τους.
Διαθέτουν ευρύ πνεύμα Εκτιμούν τον πολιτισμό της χώρας τους καθώς και τις αξίες και τις παραδόσεις των άλλων.  Αναζητούν και αξιολογούν απόψεις και επιθυμούν να βελτιώνονται μέσω των εμπειριών τους.
Νοιάζονται Συμπάσχουν, συμπονούν, σέβονται. Δεσμεύονται να προσφέρουν και αναλαμβάνουν κοινωνική δράση με σκοπό να συμβάλλουν θετικά στη ζωή των άλλων και στον κόσμο που τους περιβάλλει.
Τολμούν Αντιμετωπίζουν την αβεβαιότητα προνοητικά και αποφασιστικά. Εργάζονται ατομικά αλλά και συλλογικά, ώστε να διερευνούν νέες ιδέες και καινοτόμες στρατηγικές.  Είναι επινοητικοί και ευέλικτοι απέναντι στις προκλήσεις και τις αλλαγές.
Κρατούν ισορροπίες Κατανοούν τη σημασία της ισόρροπης ανάπτυξης σώματος, πνεύματος και ψυχής, ώστε να αποκτά ποιότητα τόσο η δική τους ζωή όσο και η ζωή των άλλων. Έχουν επίγνωση ότι βρίσκονται σε σχέση αλληλεξάρτησης με τους άλλους ανθρώπους και με τον κόσμο στον οποίο ζουν.
Αναστοχάζονται  Εμβαθύνουν στον κόσμο, στις ιδέες και τις εμπειρίες τους. Προσπαθούν να αντιληφθούν τις δυνατότητες και τα όριά τους, ώστε να υποστηρίξουν τη μαθησιακή και την προσωπική τους εξέλιξη.