Θεσμοί

Στο πλαίσιο της λειτουργίας  του Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού, υπάρχουν οι ακόλουθοι Θεσμοί:

1. Μαθητική Κοινότητα

2. Κοινωνική Ζωή

3. Όμιλοι

4. Μαθητικές Εκδόσεις