Κοινωνική Ζωή

Η Κοινωνική Ζωή αποτελώντας πρωτεύοντα θεσμό του σχολείου, έχει ως στόχο την αντιμετώπιση καθημερινών προβλημάτων και την επίλυσή τους. Είναι ενταγμένη στα πλαίσια του προγράμματος της Ευέλικτης Ζώνης και πραγματοποιείται κάθε εβδομάδα παρουσία του Συμβούλου Καθηγητή και του Ατομικού Συμβούλου.