Πρόγραμμα εβδομαδιαίων συναντήσεων και τηλεφωνικής επικοινωνίας γονέων-εκπαιδευτικών σχ. έτους 2019-2020

 

Αγαπητοί γονείς,

Η τηλεφωνική επικοινωνία των γονέων με τους εκπαιδευτικούς θα ξεκινήσει τη Δευτέρα, 7 Οκτωβρίου 2019 και οι εβδομαδιαίες συναντήσεις των γονέων με τους εκπαιδευτικούς την Τρίτη, 8 Οκτωβρίου 2019, σύμφωνα με τα προγράμματα που επισυνάπτονται.

 

Από την Παρασκευή, 4 Οκτωβρίου 2019 και μετά τις  8:00π.μ. μπορείτε να εισέρχεσθε στην εφαρμογή SoSimple για τον καθορισμό των συναντήσεων με τους εκπαιδευτικούς ακολουθώντας τις οδηγίες του συνημμένου αρχείου.

 

Συμπληρωματικά, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

1. Η διάρκεια κάθε συνάντησης γονέων-εκπαιδευτικών ορίζεται στα πέντε λεπτά.

2. Μπορείτε να ορίσετε συναντήσεις για τρεις συνεχόμενες εβδομάδες.

3. Τριάντα ημέρες μετά την προγραμματισμένη συνάντηση με τον συγκεκριμένο εκπαιδευτικό μπορείτε να ορίσετε νέα συνάντηση.

4. Μπορείτε να προγραμματίσετε έως και τέσσερις συναντήσεις με τον ίδιο εκπαιδευτικό κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς.

 

Επιπλέον, έχετε τη δυνατότητα:

1. Να ορίσετε συνάντηση με τον εκπαιδευτικό που επιθυμείτε το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας από αυτή που δέχεται ο εκπαιδευτικός σύμφωνα με το πρόγραμμα.

 

Παράδειγμα

Αν ο εκπαιδευτικός δέχεται ημέρα Τρίτη, ώρα 11:10-11:55, έχετε τη δυνατότητα να ορίσετε τη συνάντησή σας μαζί του το αργότερο έως τις 22:00 της προηγούμενης ημέρας.

2. Να ακυρώσετε προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο εικοσιτέσσερις ώρες πριν. Στην περίπτωση αυτή, δεν υπολογίζεται η συγκεκριμένη συνάντηση στο επιτρεπόμενο όριο των τεσσάρων συναντήσεων.

 

Παράδειγμα

Αν έχετε καθορίσει ήδη συνάντηση με τον εκπαιδευτικό ημέρα Τρίτη, ώρα 11:20, έχετε τη δυνατότητα να ακυρώσετε την προγραμματισμένη συνάντηση το αργότερο έως τις 11:20 της προηγούμενης ημέρας.

 

 

Ο Διευθυντής Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού

 

Παναγιώτης Γιαννουλάτος