Πρόγραμμα Σπουδών

Πρόγραμμα μαθημάτων

Το πρόγραμμα μαθημάτων στο Δημοτικό Σχολείο του Κολλεγίου Ψυχικού αποβλέπει στην ανάπτυξη του πνεύματος και της όλης προσωπικότητας των παιδιών. Οι στόχοι αυτοί επιδιώκονται με την ποικιλία των μαθημάτων και των άλλων δραστηριοτήτων που προσφέρει το Ολοήμερο Σχολείο, αλλά και με τους τρόπους και μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και με την όλη ατμόσφαιρα, τις ανθρώπινες σχέσεις και γενικά με την αγωγή που ασκείται.

Ποια μαθήματα διδάσκονται

Τα μαθήματα που προβλέπει το κρατικό Αναλυτικό Πρόγραμμα (Θρησκευτικά, Ελληνικά, Μαθηματικά, Αγγλικά, Ιστορία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Φυσική, Γεωγραφία, Αγωγή του Πολίτη, Μουσική, Καλλιτεχνικά και Φυσική Αγωγή) είναι ενισχυμένα σε ώρες διδασκαλίας, διδάσκονται με σύγχρονες μεθόδους διδακτικής και ορισμένα από αυτά σε ειδικούς χώρους (εργαστήρια). Εκτός από τα βιβλία που προβλέπονται από το κρατικό πρόγραμμα για όλα τα Δημοτικά, χρησιμοποιούνται συμπληρωματικές ασκήσεις και εργασίες. Πρόσθετα μαθήματα είναι τα Αγγλικά, τα Γαλλικά ή τα Γερμανικά, οι Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές και η ώρα της Βιβλιοθήκης.