Βιβλία και Υλικά τάξεων 2019-2020

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους με τα βιβλία και τα υλικά κάθε τάξης που πρέπει να αγοραστούν για την επόμενη σχολική χρονιά 2019-2020.
 
Για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου παρακαλούμε προμηθευτείτε έγκαιρα τα απαραίτητα σχολικά εγχειρίδια και υλικά.