Βιβλία και Υλικά τάξεων 2020-2021

Εδώ μπορείτε να βρείτε τους καταλόγους με τα βιβλία και τα υλικά κάθε τάξης που πρέπει να αγοραστούν για την επόμενη σχολική χρονιά 2020-2021.
 
Για την απρόσκοπτη και εύρυθμη λειτουργία του Σχολείου παρακαλούμε προμηθευτείτε έγκαιρα τα απαραίτητα σχολικά εγχειρίδια και υλικά.