Οδηγίες πρόσβασης στο CMS

Αγαπητοί γονείς,

Προκειμένου να σας διευκολύνουμε στη διαδικασία της εξ αποστάσεως εκπαιδευτικής υποστήριξης, για την οποία ήδη σας έχουμε ενημερώσει, όλοι οι γονείς θα λάβουν στα προσωπικά τους e-mail  τους κωδικούς εισόδου του παιδιού τους στο CMS. Οδηγίες πρόσβασης στην πλατφόρμα CMS μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω επισυναπτόμενο έγγραφο.


Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε οποιοδήποτε  πρόβλημα μπορείτε να επικοινωνήσετε με το IT Department του Σχολείου στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις fsarof@haef.gr ή dempc@haef.gr .

 

Από τη Διεύθυνση