Σίτιση μαθητών - Λειτουργία τραπεζαρίας

Λειτουργία τραπεζαρίας

  • Η τραπεζαρία λειτουργεί καθημερινά εκτός Τετάρτης.
  • Οι μαθητές σιτίζονται είτε με φαγητό της τραπεζαρίας είτε με φαγητό από το σπίτι (κατσαρολάκι).
  • Οι μαθητές που σιτίζονται με φαγητό της τραπεζαρίας ακολουθούν υποχρεωτικά το πρόγραμμα που σας κοινοποιείται στις αρχές κάθε μήνα.
  • Δεν επιτρέπεται να επισκέπτεστε το χώρο της τραπεζαρίας κατά την ώρα του φαγητού, ώστε να διευκολύνεται η εύρυθμη λειτουργία της.
  • Οι μαθητές/τριες φεύγουν από την  τραπεζαρία όλοι μαζί, όταν δοθεί η εντολή από την Υποδιεύθυνση.
  • Η ώρα της τραπεζαρίας είναι σημαντική διαδικασία, όπου κατά τη διάρκεια της οποίας οι μαθητές/τριες αποκτούν κοινωνικές δεξιότητες με εκπαιδευτικό και κοινωνικό όφελος.

 

          Ζητάμε τη βοήθειά σας για να επιτύχουμε τα καλύτερα αποτελέσματα:

          α) Ωθήστε τα να τρώνε ό,τι προβλέπει το πρόγραμμα και ιδιαίτερα σαλάτα και φρούτο.

         β) Αποφύγετε να δίνετε στα  παιδιά τυποποιημένα προϊόντα.

         γ) Βοηθήστε τα να αποκτήσουν δεξιότητες αυτοεξυπηρέτησης και κανόνες σωστής συμπεριφοράς κατά τη διάρκεια του γεύματος.

    ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ

  • Τα δοχεία φαγητού των παιδιών που σιτίζονται με δικό τους φαγητό αναθερμαίνονται. Για αυτόν τον λόγο πρέπει απαραιτήτως να προμηθευτείτε μεταλλικό δοχείο φαγητού ΜΕ μεταλλικό σκέπασμα, όπου θα αναγράφεται με ανεξίτηλο μαρκαδόρο ή με χαρτοταινία και μαρκαδόρο το όνομα και το τμήμα του παιδιού. Τα γυάλινα και πλαστικά δοχεία φαγητού, καθώς και τα δοχεία φαγητού με πλαστικό σκέπασμα, ΔΕΝ θα αναθερμαίνονται και θα επιστρέφονται στους μαθητές.

Από τη Διεύθυνση