Ελεύθερες Δράσεις - Εικαστικά

Στόχος του μαθήματος των Ελευθέρων Δράσεων είναι η ανάπτυξη της σκέψης, της φαντασίας και η ανεύρεση προσωπικού τρόπου έκφρασης. Κατά βάση το μάθημα είναι βιωματικό. Το εργαστήριό μας είναι πλήρως εξοπλισμένο για να μπορεί να παρέχει στα παιδιά τα υλικά και τα τεχνικά μέσα που χρειάζονται για να δημιουργήσουν.

Αναλυτικά αναπτύσσουν τις αισθητικές δεξιότητες, το εικαστικό λεξιλόγιο, δουλεύοντας ατομικά ή ομαδικά. Κάποιες φορές τα θέματα είναι διαθεματικά και πραγματοποιούνται σε συνεργασία με άλλους συναδέλφους.

Με αφορμή τα θέματα, προσεγγίζονται ενότητες της ιστορίας της τέχνης και επεξεργάζονται θέματα δομής και νοήματος της τέχνης. Αναπόσπαστο μέρος της ζωής μας η τέχνη, πλαισιώνει όλες τις εκδηλώσεις του Σχολείου μας (θεατρικά, γιορτές, εκθέσεις, εκπαιδευτικές επισκέψεις, διαγωνισμούς, εκδόσεις) σε καθημερινή βάση.