Πληροφορική

Από την 3η ως και την 6η Δημοτικού εφαρμόζεται πρόγραμμα Πληροφορικής με τα εξής χαρακτηριστικά:

  • Ο Η/Υ χρησιμοποιείται ως παιδαγωγικό εργαλείο για ενεργητική σκέψη, πειραματισμό και εξαγωγή συμπερασμάτων, διαχείριση πληροφοριών και αξιοποίηση δεδομένων, πρωτοβουλία και συνεργασία καθώς και για υποστήριξη διαφόρων μαθημάτων, όπως η Ισομετρία για τη ΣΤ' τάξη.
  • Τα παιδιά εξοικειώνονται με τα βασικά προγράμματα επεξεργασίας εικόνων, κειμένου, πολυμέσων, βάσεων δεδομένων και υπολογιστικών φύλλων.  Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στο σωστό τρόπο χρήσης του διαδικτύου, στην αναζήτηση και στη διαχείριση της πληροφορίας. Μεγάλο κομμάτι στο πρόγραμμα σπουδών καταλαμβάνουν οι εφαρμογές ρομποτικής.
  • Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από δύο καθηγήτριες πληροφορικής, που επιμορφώνονται συνεχώς για το σκοπό αυτό.