Επίδοση Δελτίων Προόδου 1ης, 2ας, 3ης τάξης Α΄ τριμήνου

Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019
15:00 - 17:00
Λάτσειο Διδακτήριο

Την Τετάρτη 18 Δεκεμβρίου από τις 15:00 έως τις 17:00 μπορείτε να επισκεφτείτε τους/τις δασκάλους/ες καθώς και τους/τις καθηγητές/τριες ειδικοτήτων, για να ενημερωθείτε για την πρόοδο των παιδιών σας.

Τις ημέρες παράδοσης Δελτίων Προόδου (Τρίτη 17/12 και Τετάρτη 18/12δεν θα ικανοποιηθούν αιτήσεις για αλλαγή λεωφορείου.

Τις παραπάνω ημέρες δεν θα λειτουργήσουν τα Ειδικά Προγράμματα, οι Αντιπροσωπευτικές Ομάδες και όλες οι υπόλοιπες απογευματινές δραστηριότητες.

Από τη Διεύθυνση