Φυσική Αγωγή

Σκοπός της Φυσικής Αγωγής στο Σχολείο μας είναι με τις γυμναστικές, αθλητικές και άλλες δραστηριότητες να αναπτύξουμε ισόρροπα και αρμονικά τις σωματικές, ψυχικές και πνευματικές δυνάμεις των μαθητών – μαθητριών μας.

 Εστιάζουμε σε τρεις βασικούς τομείς ανάπτυξης των μαθητών–μαθητριών: στον Ψυχοκινητικό, Συναισθηματικό και Γνωστικό τομέα.

 

1)  Στον Ψυχοκινητικό τομέα στόχος μας είναι η ανάπτυξη της κιναισθητικής, οπτικής και ακουστικής ικανότητας, του συντονισμού και της γνώσης του σώματος. Καλλιεργείται ο ρυθμός, αναπτύσσονται φυσικές σωματικές ικανότητες όπως είναι η ταχύτητα, η ευλυγισία και η ευκινησία. Καλλιεργούνται απλές, σύνθετες και περίπλοκες κινητικές δεξιότητες.

 

2)    Στον Συναισθηματικό τομέα στοχεύουμε στην ανάπτυξη κοινωνικών και ψυχικών αρετών όπως είναι η συνεργασία, το ομαδικό πνεύμα, το θάρρος, η υπευθυνότητα, η αυτοεκτίμηση και η αυτοπεποίθηση. Βοηθάμε τα παιδιά να αναπτύξουν αρετές όπως είναι η τιμιότητα, η δικαιοσύνη, ο σεβασμός των αντιπάλων, το φίλαθλο πνεύμα.

 

3)     Στον Γνωστικό τομέα  περιλαμβάνεται η διδασκαλία κανονισμών των αθλημάτων και αγωνισμάτων,  ιστορικών στοιχείων που έχουν σχέση με την Ολυμπιακή ιδέα, την Ελληνική παράδοση και τους Ελληνικούς Παραδοσιακούς Χορούς. Επίσης, διδάσκονται βασικοί κανόνες υγιεινής, σωστής διατροφής και βελτίωσης της υγείας καθώς και τρόποι αντιμετώπισης της παχυσαρκίας και εναλλακτικές μορφές άθλησης.

 

Βασική επιδίωξη όλων μας είναι, μέσω της  καλλιέργειας και ανάπτυξης των σωματικών, ψυχικών και πνευματικών ικανοτήτων, να εξελιχθούν τα παιδιά μας σε υγιείς κι ευτυχισμένους ενήλικες.