Εκδηλώσεις

Εορτές

Οι εθνικές, θρησκευτικές και σχολικές εορτές οργανώνονται από ομάδες παιδιών με την εποπτεία ειδικά εξουσιοδοτημένων μελών του διδακτικού προσωπικού, αφού γίνει σχετική προετοιμασία από τη Μαθητική Κοινότητα ή τα τμήματα των τάξεων, ώστε όλα τα παιδιά να συμμετέχουν και να συνειδητοποιούν το νόημα κάθε εορτασμού. Ο εκκλησιασμός, η ομαδική προσευχή και η έπαρση σημαίας αποβλέπουν στη βίωση των θρησκευτικών και εθνικών αξιών.

Θεσμό για το Δημοτικό αποτελούν:

 • 28η Οκτωβρίου
 • Ημέρα του Πολυτεχνείου
 • Χριστουγεννιάτικη Γιορτή
 • Ημέρα Εορτασμού των Τριών Ιεραρχών
 • 25η Μαρτίου
 • Ολυμπιακή Ημέρα
 • Η Τελική Γιορτή
 • Η Αποχαιρετιστήρια Γιορτή των Αποφοίτων
 • Ημέρα των Ιδρυτών του Κολλεγίου
 • English Department Holidays
  • October 31 Halloween (1st/ 2nd/ 3rd/ 4th)
  • November 24 Thanksgiving (1st / 2nd, 3rd - 6th)
  • December Christmas (HAEF celebration)
  • February 14th Valentines Day (in English classrooms)
  • April 13th Easter Sweet Hunt (1st/ 2nd)

Πολιτιστικές Εκδηλώσεις

Στο εβδομαδιαίο πρόγραμμα όλων των τάξεων προβλέπεται μία ώρα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων. Κατά την ώρα αυτή δάσκαλοι, γονείς, φίλοι του Σχολείου ή ομάδες παιδιών παρουσιάζουν θέματα γενικότερου πολιτιστικού ενδιαφέροντος, σχετικά με τη θρησκεία, την υγεία, το φυσικό περιβάλλον, τον αρχαίο και σύγχρονο Ελληνικό και παγκόσμιο πολιτισμό, την τέχνη, τη μουσική κ.ά.


Εκπαιδευτικές Εκδρομές και Επισκέψεις

Οι εκπαιδευτικές εκδρομές και επισκέψεις που περιλαμβάνονται στο πρόγραμμα του Σχολείου έχουν σκοπό να διευρύνουν τους ορίζοντες της εκπαίδευσης, φέρνοντας τα παιδιά σε επαφή με την κοινωνική και πολιτιστική ζωή εκτός Σχολείου. Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους διοργανώνονται εκδρομές και μορφωτικές επισκέψεις σε μουσεία, αρχαιολογικούς χώρους και μνημεία, σε εκθέσεις έργων τέχνης, σε δημόσιους και ιδιωτικούς χώρους εργασίας καθώς επίσης και παρακολουθήσεις επιλεγμένων θεατρικών έργων ή συναυλιών μουσικής. Για όλες αυτές τις δραστηριότητες γίνεται προεργασία στο σχολείο, καθώς και ανασκόπηση ή συζήτηση.


Ημερήσια εκδρομή

Προς το τέλος του σχολικού έτους πραγματοποιείται ημερήσια εκδρομή των μαθητών όλων των τάξεων του Σχολείου. Ο σκοπός της εκδρομής είναι παιδαγωγικός, πολιτιστικός και ψυχαγωγικός.


Αθλητικές Εκδηλώσεις

Με τη φροντίδα των καθηγητών του Τμήματος Φυσικής Αγωγής επιλέγονται μαθητές και μαθήτριες, που έχουν καλή επίδοση στον αθλητισμό, για να συγκροτήσουν τις αντιπροσωπευτικές ομάδες του Σχολείου. Οι αντιπροσωπευτικές ομάδες προπονούνται συστηματικά κάθε εβδομάδα, παίρνουν μέρος σε διάφορες αθλητικές συναντήσεις (εσωτερικές ή εξωσχολικές, διασχολικούς αγώνες κ.λ..). Η λειτουργία αυτών των ομάδων έχει ως στόχο, τη συστηματικότερη άσκηση του σώματος και την καλλιέργεια του ομαδικού αθλητικού πνεύματος.