Μαθητική Κοινότητα

Κάθε τάξη έχει το μαθητικό συμβούλιό της. Τα τμήματα των τάξεων από 3η έως και 6η εκπροσωπούνται, με εκλεγμένους εκπροσώπους τους, στο Μαθητικό Συμβούλιο, που συνεδριάζει υπό την εποπτεία ενός ή περισσοτέρων Δασκάλων - Συμβούλων και αποφασίζει για θέματα που απασχολούν τη Μαθητική Κοινότητα (κυρίως κανόνες ζωής, δραστηριότητες αλληλεγγύης, προβλήματα ζωής στο Σχολείο κ.ά.).

  • Η έκδοση του ημερολογίου είναι μια από τις πολλές δραστηριότητες που πραγματοπούνται κάθε χρονιά στα πλαίσια των δραστηριοτήτων της Μαθητικής Κοινότητας. Τα παιδιά, έχοντας ως πηγή έμπνευσης θέματα που επεξεργάζονται στο μάθημα των Ελευθέρων Δράσεων δημιουργούν έργα που κοσμούν το ημερολόγιο. Οι εργασίες γίνονται στο Εργαστήρι Ελευθέρων Δράσεων με την καθοδήγηση των δασκάλων των Εικαστικών.