Λειτουργία

Εγγραφές

Η εγγραφή των μαθητών για το σχολικό έτος που ξεκινά το Σεπτέμβριο γίνεται τον Ιούνιο. Μαθητές, των οποίων η εγγραφή δεν έγινε την περίοδο του Ιουνίου -για λόγους προβλεπόμενους από τις σχετικές διατάξεις-, μπορούν να εγγραφούν το αργότερο μέχρι την προηγουμένη της έναρξης των μαθημάτων του νέου σχολικού έτους.


Έναρξη - Λήξη μαθημάτων

Τα μαθήματα αρχίζουν στις 11 Σεπτεμβρίου και λήγουν στις 15 Ιουνίου του επόμενου έτους. Αλλαγές στις ημερομηνίες αυτές ανακοινώνονται από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας ή γνωστοποιούνται στους γονείς από τη Διεύθυνση του Σχολείου.


Ωράριο Λειτουργίας

Το Δημοτικό λειτουργεί πέντε ημέρες την εβδομάδα (Δευτέρα - Παρασκευή). Τα μαθήματα αρχίζουν στις 8:30 για όλες τις τάξεις. Οι ώρες λήξης των μαθημάτων είναι οι ακόλουθες:

Τάξεις

Δευτέρα

Τρίτη

Τετάρτη Πέμπτη Παρασκευή

1η,2α, 3η,4η,5η,6η

15:55

15:55

13:45

15:55

15:55

Ενδεχόμενες μεταβολές ή διαφοροποιήσεις του ωραρίου, καθώς επίσης και οι ημέρες αργιών κ.λ.π., γνωστοποιούνται εγκαίρως στους γονείς με σχετικές εγκυκλίους που απευθύνει το σχολείο.


Απουσίες

Η τακτική φοίτηση των μαθητών είναι υποχρεωτική και μόνο σε απόλυτη ανάγκη δικαιολογούνται απουσίες από το Σχολείο. Οι γονείς στην περίπτωση αυτή υποχρεούνται να ειδοποιούν το Σχολείο από την πρώτη ημέρα της απουσίας και να αναφέρουν και τους λόγους.

Οι μαθητές, όταν επανέρχονται, προσκομίζουν βεβαίωση του γιατρού ή (όταν οι απουσίες είναι 1-2 ημερών) δήλωση του γονέα.

Εάν η νόσος είναι μεταδοτική, στην ιατρική βεβαίωση πρέπει να τονίζεται ρητά ότι παρήλθε το χρονικό διάστημα μετάδοσης της νόσου και ότι μπορεί ακίνδυνα να φοιτήσει το παιδί στο Σχολείο.


Απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής

Για απαλλαγή μιας ημέρας απαιτείται σημείωμα του γονέα, το οποίο παραδίδεται από το μαθητή στο γραφείο του αρμόδιου Υποδιευθυντή πριν από την έναρξη της πρώτης πρωινής περιόδου.

Για μακροχρόνια απαλλαγή από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής απαιτείται ιατρική γνωμάτευση, η οποία παραδίδεται στο γραφείο του Διευθυντή.


Ιατρική Υπηρεσία

Εντός του σχολείου λειτουργεί Σταθμός Πρώτων Βοηθειών (“Ιατρείο”). Στο σταθμό βρίσκεται καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος η νοσηλεύτρια κ. Στέλλα Λαλιώτη, η οποία προσφέρει πρώτες βοήθειες σε όλες τις έκτακτες περιπτώσεις.

Δεύτερος Σταθμός Πρώτων Βοηθειών λειτουργεί στο Κολυμβητικό Κέντρο «Αθηνούλα Μαρτίνου».

Εξυπηρετεί τους χώρους άθλησης του Campusτης Κάντζας και στελεχώνεται με την ιατρό κ. Μαρία Νικάκη.

Οι μαθητές της 1ης Δημοτικού πριν από την εγγραφή τους στο σχολείο εξετάζονται από τον παιδίατρο και υπεύθυνο της Ιατρικής Υπηρεσίας του Κολλεγίου κ. Αντώνιο Μακρή. Ιατρικός έλεγχος γίνεται επίσης στην 4η Δημοτικού. Ο ιατρός είναι στη διάθεση των γονέων για να συζητήσει θέματα υγείας του παιδιού τους, κατόπιν συνάντησης στο Ιατρείο.

Επικοινωνία στο τηλέφωνο: 210 6042200 εσωτ. 109. Ηλεκτρονική διεύθυνση: md@haef.gr.
Πληροφορίες σχετικές με τη λειτουργία της Ιατρικής Υπηρεσίας και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή και τη φοίτηση στο σχολείο, ενημέρωση σχετικά με επίκαιρα ιατρικά θέματα, καθώς και χρήσιμους συνδέσμους (links) στο διαδίκτυο μπορείτε να βρείτε στο νέο σύνδεσμο «Υγεία Μαθητών» της ιστοσελίδας του Κολλεγίου.

Ιατρείο Λατσείου
Υπεύθυνη νοσηλεύτρια: κ. Στέλλα Λαλιώτη
Τηλέφωνο: 210 6042200, εσωτερικό 109

Ιατρείο Κολυμβητηρίου
Υπεύθυνη: κ. Μαρία Νικάκη, ιατρός
Τηλέφωνο: 210 6042200, εσωτερικό 151