Μουσική

Ο στόχος της γνωριμίας με τη φιλολογία της μουσικής επιτυγχάνεται με τη μουσική ακρόαση, το τραγούδι και την αξιοποίηση των μουσικών οργάνων της ορχήστρας " Orff ". Με την προσθήκη της φλογέρας ολοκληρώνεται η εισαγωγή στη μουσική εκτέλεση και δημιουργία.

Ιδιαίτερες θεματικές ενότητες αποτελούν:

  • Η ελληνική και η παραδοσιακή μουσική
  • Η διαπολιτισμική επαφή με τη μουσική
  • Η διαθεματική προσέγγιση στοιχείων και εννοιών της μουσικής σε συνδυασμό με άλλα μαθήματα του αναλυτικού προγράμματος

Λειτουργούν επίσης τμήματα χορωδίας και ορχήστρας, όπου οι μαθητές καλλιεργούν τις ιδιαίτερες κλήσεις τους.
Σημαντικές δραστηριότητες αποτελούν η " Ημέρα της Μουσικής ", διοργάνωση στην οποία παρουσιάζονται ατομικές και ομαδικές δράσεις καθώς και οι ’’Μουσικές επισκέψεις’’ σε συναυλίες που γίνονται σε συνεργασία με το Μέγαρο Μουσικής Αθηνών και την Εθνική Λυρική Σκηνή.
Για τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής υπάρχουν ειδικοί χώροι κατάλληλα εξοπλισμένοι.