Ψυχοπαιδαγωγική Ομάδα

Συντονίστρια Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος Ε.Ε.Ι.: Μάγια Αλιβιζάτου

Ψυχολόγοι: Δανάη Λαζάρου, Ελεονώρα Σουρλάγκα

Ειδική Εκπαιδευτικός: Αλεξία Καζακάκου

Λογοπεδικός: Γιώργος Καλομοίρης

 

Το Ψυχοπαιδαγωγικό Τμήμα λειτουργεί στο πλαίσιο του σχολείου και σκοπός του είναι η προσφορά υπηρεσιών αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών, κυρίως εκείνων που έχουν ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες καθώς και η υποστήριξη, η πληροφόρηση και η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών και των γονέων.

 

Οι δράσεις του Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος είναι:

  • Διαγνωστική αξιολόγηση της σχολικής ετοιμότητας των παιδιών που επιλέγονται για την 1η τάξη του Δημοτικού.
  • Συμβουλευτική υποστήριξη παιδιών και γονέων. Το τμήμα λειτουργεί και συμβουλευτικά δίνοντας την ευκαιρία στους γονείς και στα παιδιά να συζητήσουν μαζί μας, σε προσωπικό επίπεδο, θέματα που τους απασχολούν στην καθημερινότητά τους.
  • Η παρέμβαση σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης είτε αυτό αφορά σε μεμονωμένες περιπτώσεις είτε αφορά στο σχολείο ως σύνολο.
  • Συνεργασία με τους δασκάλους για την αντιμετώπιση θεμάτων που αφορούν στη συμπεριφορά και στη συναισθηματική ανάπτυξη των παιδιών.
  • Παρατήρηση μέσα στην τάξη. Η επαφή μας με τα παιδιά είναι άμεση και καθημερινή τόσο μέσα όσο και έξω από την τάξη. Στόχος μας είναι η συγκέντρωση πληροφοριών για τις δυσκολίες των παιδιών, τόσο σε επίπεδο μαθησιακό όσο και σε συναισθηματικό και κοινωνικό.
  • Υλοποίηση ειδικά σχεδιασμένων προγραμμάτων για κάθε τάξη με στόχο την ενδυνάμωση των κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.
  • Αξιολόγηση παιδιών για τον εντοπισμό και την αντιμετώπιση των δυσκολιών τους. Η αξιολόγηση των παιδιών έχει δυο βασικούς στόχους: τον εντοπισμό δυσκολιών και την παρέμβαση.
  • Στήριξη παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες από την ειδική εκπαιδευτικό.

 

Πρόγραμμα Μαθησιακής Παρέμβασης

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές Β’ – Στ’ Δημοτικού και υλοποιείται από την Ειδική Εκπαιδευτικό. Με εξαίρεση τους μαθητές της Β’ Δημοτικού, όλοι οι υπόλοιποι μαθητές πρέπει να έχουν αξιολογηθεί είτε από το ΨΠΤ του σχολείου, είτε από εξωτερικό φορέα για να συμμετέχουν στο πρόγραμμα.

Οι μαθητές δουλεύουν εκτός τάξης σε μικρές ομάδες 3-5 παιδιών, συνήθως δυο φορές την εβδομάδα. Ο κάθε μαθητής έχει το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα ανάλογα με τις ανάγκες του. Υπάρχει συχνή επικοινωνία του ειδικού παιδαγωγού με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ώστε το πρόγραμμα να ενημερώνεται και να ακολουθεί την εξέλιξη του μαθητή.

Οι στόχοι αφορούν τόσο στην επιφανειακή δομή (την κωδικοποίηση/αποκωδικοποίηση της γλώσσας) όσο και στη βαθιά δομή του λόγου (νοηματική και σημασιολογική επεξεργασία της γλώσσας). Τέλος, μεγάλο κομμάτι της παρέμβασης αφορά και στη συναισθηματική στήριξη των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες με δραστηριότητες που στόχο έχουν να γνωρίσει ο μαθητής καλύτερα τον εαυτό του και να ανακαλύψει τρόπους ώστε να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες του.