Νέα αίθουσα εργαστηρίου Informatics Center

Lab 1

Το Εργαστήριο INFORMATICS CENTER του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού, δωρεά του αποφοίτου του Κολλεγίου Γεωργίου Οικονόμου, σχεδιάστηκε από ομάδα εκπαιδευτικών του Δημοτικού Κολλεγίου Ψυχικού – Λατσείου Διδακτηρίου σε συνεργασία με το Διασχολικό Ακαδημαϊκό Τμήμα Πληροφορικής και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς και μαθητές του Σχολείου. Είναι ένας χώρος μάθησης, διάδρασης, συνεργασίας και επικοινωνίας, ένας τόπος που φιλοδοξεί να αποτελέσει σταθμό στο συναρπαστικό ταξίδι των μαθητών μας προς τη γνώση. Πυρήνας του χώρου είναι η έννοια της ομάδας και αυτό εξυπηρετείται από τον εξοπλισμό και τη διάταξή του.

Οι στόχοι του πολυχώρου συνοψίζονται στους εξής:

•       υποστήριξη των επιμέρους αναλυτικών προγραμμάτων με ό,τι πιο σύγχρονο διαθέτει η εκπαιδευτική τεχνολογία, όπως 3D στερεοσκοπική τεχνολογία, διαδραστικούς πίνακες πολλαπλής αφής, διαδραστικά τραπέζια, studio WebTV, tablets, netbooks, robots, video wall.
•       καλύτερη, γρηγορότερη, πληρέστερη εμπέδωση δύσκολων εννοιών
•       ενίσχυση της διδασκαλίας μέσω ομαδοσυνεργατικών μεθόδων
•       οργάνωση διαφοροποιημένου υλικού προσαρμοσμένου στα προσόντα, στα ταλέντα, στα ενδιαφέροντα, στις κλίσεις και στις ανάγκες του κάθε μαθητή
•       προβολή της δουλειάς των μαθητών μας στην ευρύτερη Κολλεγιακή Κοινότητα μέσω ψηφιακών εκθεμάτων, όπως γίνεται σε σύγχρονες μουσειακές εκθέσεις και ιδρύματα.

Δείτε περισσότερα

 

Σχετικά Αρχεία