Κοινωνική ζωή

Οι μαθητές κάθε τμήματος συνειδητοποιούν, με την επίβλεψη και καθοδήγηση των δασκάλων, ότι έχουν καθήκοντα και δικαιώματα ως μέλη του τμήματος, της ευρύτερης ομάδας του Σχολείου τους και γενικότερα της κοινωνίας μας. Για συζητήσεις, ανακοινώσεις και δραστηριότητες, οι οποίες αποσκοπούν στη συνειδητοποίηση αυτή, προβλέπεται στο ημερήσιο πρόγραμμα ένα δεκαπεντάλεπτο "Κοινωνικής Ζωής".