Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΜΑΡΤΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Μάρτιο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

Τρίτη

3-3-20

08:40 – 11:50

  • Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4β) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνη: κ. Ρηγοπούλου

10:15 – 12:10

  • Επίσκεψη 4ης τάξης (4ε) στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνη: κ. Δούρου

Πέμπτη

5-3-20

08:40 – 11:50

  • Επίσκεψη 4ης τάξης (4στ, 4ζ) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνος: κ. Δουμένης

Παρασκευή

6-3-20

 

08:45 – 11:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3α) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Υπεύθυνη: κ. Βισβάρδη

10:15 – 12:35

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

Δευτέρα

9-3-20

08:45 – 11:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3β) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Υπεύθυνη: κ. Θερμογιάννη

10:15 – 12:35

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3ε) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Υπεύθυνη: κ. Ρίζου

Τρίτη

10-3-20

08:40 – 11:50

  • Επίσκεψη 4ης τάξης (4γ, 4δ) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνη: κ. Χατζηδημητρίου

Πέμπτη

12-3-20

08:40 – 11:50

  • Επίσκεψη 4ης τάξης (4ε) στο Μουσείο Ακρόπολης Υπεύθυνη: κ. Δούρου

Παρασκευή

13-3-20

08:45 – 11:15

  • Επίσκεψη 3ης τάξης (3ζ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Κρίκας

10:15 – 12:35

  • Επίσκεψη 3ης τάξης (3στ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Μπεσίρη

Δευτέρα

16-3-20

08:45 – 11:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3δ) στη Φιλοδασική Ένωση Αθηνών
Υπεύθυνη: κ. Γεωργοπούλου

Πέμπτη

19-3-20

09:15 – 14:00

· Επίσκεψη 5ης τάξης στο Παναθηναϊκό Στάδιο (Καλλιμάρμαρο)
Τελετή Παράδοσης Ολυμπιακής Φλόγας των 32ων Ολυμπιακών Αγώνων «ΤΟΚΥΟ 2020»

  • Υπεύθυνος: κ. Ζώσης

Παρασκευή

27-3-20

09:45 – 11:40

  • Επίσκεψη Χορωδίας Δημοτικού Κ.Ψ. στην Ε.Ρ.Τ. Υπεύθυνοι: κ. Μανωλικάκης, κ. Κάντζια