Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2020

 

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Ιανουάριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

 

Τρίτη

14-1-20

09:15 – 11:45

· Επίσκεψη 4ης τάξης (4α, 4β) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
Υπεύθυνος: κ. Ρηγοπούλου

10:15 – 12:40

· Επίσκεψη 4ης τάξης (4γ, 4στ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
Υπεύθυνος: κ. Χατζηδημητρίου

Πέμπτη

16-1-20

09:15 – 11:45

· Επίσκεψη 4ης τάξης (4δ, 4ζ) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
Υπεύθυνος: κ. Βαλασάκης

10:15 – 12:40

· Επίσκεψη 4ης τάξης (4ε) στο Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου
Υπεύθυνος: κ. Δούρου

Παρασκευή

17-1-20

08:40 – 11:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3α, 3β) στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη
Υπεύθυνη: κ. Βισβάρδη

10:15 – 12:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ, 3δ) στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη
Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

Παρασκευή

24-1-20

08:40 – 11:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3ε, 3στ) στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη
Υπεύθυνη: κ. Ρίζου

10:15 – 12:15

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3ζ) στην Πινακοθήκη Κουβουτσάκη
Υπεύθυνη: κ. Κρίκας