Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2020

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Οκτώβριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

Δευτέρα

5-10-20

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2α) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Μπούσιου

Τρίτη

6-10-20

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2β) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Κακκαβά

09:15 – 10:45

 • Επίσκεψη 2ας (2γ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Κοτσώνη

Τετάρτη

7-10-20

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2δ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Ρεκαΐτη

09:15 – 10:45

 • Επίσκεψη 2ας (2ε) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

10:15 – 11:45

 • Επίσκεψη 2ας (2στ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

11:15 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2ζ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Τσαπατσάρη

Παρασκευή

9-10-20

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3στ, 3ζ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Μπεσίρη

Δευτέρα

12-10-20

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3β, 3δ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Θερμογιάννη

09:10 – 12:30

 • Επίσκεψη 6ης τάξης στη Βάρκιζα (Καθαρισμός ακτής) Υπεύθυνος: κ. Ζώσης

Τετάρτη

14-10-20

09:00 – 13:00

 • Επίσκεψη 6ης τάξης (6α) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Ντάσκα

Πέμπτη

15-10-20

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ζ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

08:40 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε) στο Μουσείο Ηρακλειδών Υπεύθυνη: κ. Χατζηδημητρίου

09:30 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Μανδραγού

10:10 – 13:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ, 5δ) στο Μουσείο Ηρακλειδών Υπεύθυνη: κ. Καρκάση

10:20 – 13:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5β) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

10:20 – 13:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5στ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Παπασαράντος

Παρασκευή

16-10-20

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3α, 3ε) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Βισβάρδη

Δευτέρα

19-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1α) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Κουσουρή

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1β) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Παυλίδου

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3γ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

 

Τρίτη

20-10-20

09:00 – 11:11

 • Επίσκεψη 1ης (1γ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Δημοπούλου

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1δ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Ρεκούμη

Τετάρτη

21-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1ε) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Κριαρά

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1στ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Πλιάκα

Πέμπτη

22-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1ζ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Λούβρου

Παρασκευή

30-10-20

08:40 – 12:00

 • Επίσκεψη 6ης (6ε,6στ) τάξης στο Πλανητάριο Υπεύθυνη: κ. Νικολοπούλου

09:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 6ης τάξης (6β, 6ζ) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Υπεύθυνη: κ. Ζαμπέλη

10:10 – 13:00

 • Επίσκεψη 6ης (6γ,6δ) τάξης στο Πλανητάριο Υπεύθυνος: κ. Α. Βλάχος