Επιμορφωτικές επισκέψεις

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2019

Σας ενημερώνουμε ότι για το μήνα Νοέμβριο έχουν προγραμματιστεί οι εξής επισκέψεις:

 

Πέμπτη

7-11-19

08:45 – 12:30

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3α, 3β) στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου
Υπεύθυνη: κ. Βισβάρδη

09:00 – 12:20

· Επίσκεψη 4ης στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους
Υπεύθυνος: κ. Βαλασάκης

Τρίτη

12-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2β, 2στ) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

Πέμπτη

14-11-19

08:45 – 12:30

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3γ, 3ε) στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου
Υπεύθυνη: κ. Πάλλα

Δευτέρα

18-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2γ) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Μανιώτη

Τρίτη

19-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2δ) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Ρεκαΐτη

10:15 – 12:45

· Επίσκεψη 6ης τάξης στην Εθνική Λυρική Σκηνή (Ίδρυμα Στ. Νιάρχος)
Υπεύθυνος: κ. Παπαδημητρίου

Πέμπτη

21-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ε) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

08:45 – 12:30

· Επίσκεψη 3ης τάξης (3δ, 3στ) στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Αμαρουσίου
Υπεύθυνη: κ. Γεωργοπούλου

Παρασκευή

22-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2α) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Μπούσιου

Τετάρτη

27-11-19

08:45 – 11:30

  • Επίσκεψη 2ας τάξης (2ζ) στο Πυροσβεστικό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Πολυχρονοπούλου