Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών

Calendar

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με το Ετήσιο Πρόγραμμα Εργασιών του Σχολείου και για τις εορτές-αργίες ή τις αλλαγές που θα υπάρξουν στο ωράριο του σχολικού προγράμματος, καθώς και για τις τακτικές συναντήσεις ενημέρωσής σας με τους δασκάλους των παιδιών σας  από τα "Σχετικά Αρχεία".