Μεταφορά Μαθητών

Μπορείτε να ενημερωθείτε σχετικά με θέματα μεταφοράς των μαθητών/ μαθητριών του Λατσείου (μαθητές που μεταφέρονται με δικά τους μέσα, δήλωση παραλαβής μαθητών από εκπρόσωπο γονέα, μόνιμη ετήσια άδεια εξόδου, τηλέφωνα συνοδών, πληροφορίες για το σύστημα μεταφοράς, κ.α.) από τα σχετικά links.