Αίτηση έκτακτης αλλαγής μεταφοράς μαθητή

Αγαπητοί Γονείς,

Σας ενημερώνουμε ότι για τις συνήθεις ημερήσιες έκτακτες μεταβολές στον τρόπο Μεταφοράς των μαθητών-μαθητριών, το Ε.Ε.Ι. έχει θέσει σε λειτουργία ένα νέο, σύγχρονο ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής αιτήσεων μέσω Internet (με δυνατότητα χρήσης όλων των διαθέσιμων σταθερών και φορητών συσκευών σας).

Πιο συγκεκριμένα, μπορείτε να αιτηθείτε:

1) Χορήγηση Άδειας Εξόδου αποχώρησης με ΙΧ

2) Μεταβολή Δρομολογίου Λεωφορείου (Πρωϊνού και Σχολάσματος)

 

Για να εισέλθετε στην εφαρμογή, θα πρέπει να πληκτρολογήσετε σε έναν browser (Mozilla firefox, Google Chrome κ.ά.) τον σύνδεσμο transport.haef.gr και στη συνέχεια να κάνετε σύνδεση με τα διαπιστευτήριά σας (όνομα χρήστη και κωδικό).

Εναλλακτικά, από την κεντρική σελίδα www.haef.gr επιλέγετε ΓΟΝΕΙΣ  και στη συνέχεια Έκτακτες Μεταβολές Μεταφοράς.

 

Όλοι οι υπάρχοντες περιορισμοί (προθεσμίες υποβολής, μέγιστος αριθμός μεταβολών ανά ημερολογιακό μήνα, κ.λπ.) εξακολουθούν να ισχύουν ως έχουν.

Για τυχόν μόνιμες μεταβολές θα πρέπει να γίνεται ειδική απευθείας επικοινωνία με το Τμήμα Μεταφοράς στο Ψυχικό.

Για οποιαδήποτε επιπλέον διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνείτε με το Τμήμα Μεταφοράς στο Ψυχικό, στο τηλέφωνο 210.6798.189 (κ. Λαμπίρη, κ. Ζουπάνος) ή με τις αντίστοιχες Γραμματείες της τάξης του παιδιού σας (1η-2α: gram12@haef.gr,   3η-4η: gram34@haef.gr,     5η-6η: gram56@haef.gr).