Κανονισμός μεταφοράς μαθητών

Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών προς και από τα σχολεία του Ιδρύματος είναι ευθύνη του Γραφείου Κίνησης το οποίο, σε συνεργασία με την Επιτροπή Μεταφοράς του Ε.Ε.Ι. σχεδιάζει τα δρομολόγια, προκηρύσσει διαγωνισμούς για την ανάδειξη μεταφορέων, χειρίζεται των αιτημάτων γονέων για αλλαγές σε στάσεις κ.α. Κύριο μέλημα του Γραφείου Κίνησης είναι η μεταφορά των μαθητών του Σχολείου. Ενημερωθείτε για τον κανονισμό μεταφοράς μαθητών από τα σχετικά αρχεία.

Σχετικά Αρχεία