Δήλωση για ετήσια μόνιμη άδεια εξόδου

Αγαπητοί γονείς,

Όσοι δεν χρησιμοποιείτε τα σχολικά λεωφορεία για τη μεταφορά των παιδιών σας, αλλά τα μεταφέρετε είτε οι ίδιοι είτε με άλλα ιδιωτικά μέσα, θα πρέπει να προμηθευτείτε  τη μόνιμη ετήσια άδεια ΕΞΟΔΟΥ.

Για να προμηθευτείτε τη μόνιμη άδεια θα πρέπει να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση και να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail) ή να την προσκομίσετε στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού σας (gram12@haef.gr, gram34@haef.gr, gram56@haef.gr), προκειμένου να παραλάβετε τη μόνιμη ετήσια άδεια ΕΞΟΔΟΥ από το Σχολείο.

 

Από τη Διεύθυνση