Δήλωση παραλαβής μαθητών από τη στάση

Αγαπητοί γονείς,

Με γνώμονα την ασφάλεια των μαθητών/τριών του Σχολείου μας κατά την αποβίβασή τους  από το σχολικό λεωφορείο στη στάση μετά το σχόλασμα και σύμφωνα με τον Κανονισμό Μεταφοράς Μαθητών με Σχολικά Λεωφορεία, εφόσον το επιθυμείτε μπορείτε να επιλέξετε κάποιον προκαθορισμένο εκπρόσωπο που θα παραλαμβάνει σε καθημερινή βάση το παιδί από τη στάση.

 

Σε αυτή την περίπτωση, θερμή παράκληση να συμπληρώσετε την παρακάτω δήλωση και να την αποστείλετε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην αντίστοιχη γραμματεία της τάξης του παιδιού σας (gram12@haef.gr , gram34@haef.gr , gram56@haef.gr).

          Σας επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση απουσίας του γονέα ή του εκπροσώπου από τη στάση και σύμφωνα με τον κανονισμό μεταφοράς, το σχολικό λεωφορείο θα επιστρέφει τον/την μαθητή/τρια στην κεντρική πύλη του Κολλεγίου στο Ψυχικό και το κόστος επιστροφής θα βαρύνει τον γονέα.  Επίσης, η συνοδός του σχολικού λεωφορείου φτάνοντας στη στάση, δεν θα παραδίδει ποτέ τον/την μαθητή/τρια  σε οποιοδήποτε  άλλο πρόσωπο (εκτός των δηλωθέντων), αν προηγουμένως δεν έχει ενημερωθεί η αντίστοιχη Γραμματεία της τάξης του παιδιού από τους γονείς.

Σημείωση:

Εάν δεν σταλεί στην αντίστοιχη Γραμματεία δήλωση συμπληρωμένη, θα θεωρηθεί αυτομάτως ότι θα παραλαμβάνετε μόνο οι ίδιοι τα παιδιά σας από τη στάση.

 

Από τη Διεύθυνση