Μηνιαίο Πρόγραμμα Εργασιών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Οκτώβριος 2020

Παρασκευή

2-10-20

11:00 – 11:40

 • Θεατρική Αγωγή 4ης (4ζ) στο θέατρο

11:45 – 12:25

 • Θεατρική Αγωγή 4ης (4β) στο θέατρο

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 6ης τάξης: «Δ. Θεοτοκόπουλος-El Greco», προβολή (στα τμήματα)

Δευτέρα

5-10-20

 

 • Έπαρση σημαίας Συγκέντρωση 6ης τάξης στον χώρο έπαρσης με μάσκες και αποστάσεις

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2α) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Μπούσιου

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2γ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

13:35 – 14:15

 • Πολιτιστικά 1ης τάξης: «Συμπεριφέρομαι σωστά», συζήτηση (στα τμήματα)

13:45 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 4ης τάξης: «Η εκπαίδευση άλλοτε και σήμερα: Πρόσφυγες», ντοκιμαντέρ στα τμήματα

Τρίτη

6-10-20

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2β) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Κακκαβά

09:15 – 10:45

 • Επίσκεψη 2ας (2γ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Κοτσώνη

13:30 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 3ης τάξης: «Η Κιβωτός του Κόσμου», ντοκιμαντέρ (στα τμήματα)

Τετάρτη

7-10-20

08:45 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2δ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Ρεκαΐτη

09:15 – 10:45

 • Επίσκεψη 2ας (2ε) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Θεολογίτου

10:15 – 11:45

 • Επίσκεψη 2ας (2στ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνος: κ. Μπιλιανός

11:15 – 10:15

 • Επίσκεψη 2ας (2ζ) στο Μουσείο Βορρέ Υπεύθυνη: κ. Τσαπατσάρη

10:15 – 10:50

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2γ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

11:50 – 12:30

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2ε. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

13:20 – 14:00

 • Πολιτιστικά 2ας τάξης: «Ο Καραγκιόζης τραγουδιστής», ταινία (α΄ μέρος) στα τμήματα

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Ομάδας P.Y.P. (1η, 2α, 3η, 4η, 5ης, 6η τάξη)

Παρασκευή

9-10-20

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3στ, 3ζ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνοι: κ. Μπεσίρη

11:00 – 11:40

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Συνύπαρξη-Εγώ και οι άλλοι» (4α, 4β)

11:00 – 11:40

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Συνύπαρξη-Εγώ και οι άλλοι» (4γ, 4δ)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 6ης τάξης: «Πλανήτες», ντοκιμαντέρ (στα τμήματα)

Δευτέρα

12-10-20

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3β, 3δ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνη: κ. Θερμογιάννη, κ. Πατσεά

09:10 – 12:30

 • Επίσκεψη 6ης τάξης στη Βάρκιζα (Καθαρισμός ακτής) Υπεύθυνος: κ. Ζώσης

13:45 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 4ης τάξης: «Η εκπαίδευση άλλοτε και σήμερα: Εκπαίδευση», ντοκιμαντέρ στα τμήματα

Τρίτη

13-10-20

10:15 – 10:55

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2δ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2β. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

13:30 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP (Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 3ης τάξης: «Ημέρα Ιδρυτών», παρουσίαση (στα τμήματα)

Τετάρτη

14-10-20

09:00 – 13:00

 • Επίσκεψη 6ης τάξης (6α) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Ντάσκα

10:10 – 11:35

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Ο κόσμος της μέλισσας» (4ε)

13:20 – 14:00

 • Πολιτιστικά 2ας τάξης: «Ο Καραγκιόζη τραγουδιστής», ταινία (β΄ μέρος) στα τμήματα

 

 • Συνάντηση Εκπαιδευτικών – Ψυχοπαιδαγωγικού Τμήματος (Θα υπάρξει ενημέρωση για τις ομάδες εργασίας)

Πέμπτη

15-10-20

08:30 – 10:00

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Ο κόσμος της μέλισσας» (4α,4β)

08:40 – 11:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ζ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνη: κ. Παναγούλη

08:40 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5ε) στο Μουσείο Ηρακλειδών Υπεύθυνη: κ. Χατζηδημητρίου

09:30 – 12:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5α) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνη: κ. Μανδραγού

10:10 – 13:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5γ, 5δ) στο Μουσείο Ηρακλειδών Υπεύθυνοι: κ. Καρκάση, κ. Νάκος

10:15 – 10:55

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2στ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

10:15 – 11:40

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Ο κόσμος της μέλισσας» (4στ,4ζ)

10:20 – 13:00

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5β) στο Βυζαντινό Μουσείο Υπεύθυνος: κ. Θ. Βλάχος

10:20 – 13:30

 • Επίσκεψη 5ης τάξης (5στ) στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών Υπεύθυνος: κ. Παπασαράντος

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση εκπαιδευτικού προγράμματος στο 2ζ. Η εκδότρια Άννα-Μαρία Βλάσση θα παρουσιάσει εκπαιδευτικό πρόγραμμα βασισμένο στο βιβλίο, Φρανκ ο μικρός αρχιτέκτονας».

Παρασκευή

16-10-20

08:30 – 09:15

 • Εορτασμός Ημέρας Ιδρυτών Κολλεγίου (στις τάξεις)

08:30 – 10:00

 • Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα 4ης τάξης: «Ο κόσμος της μέλισσας» (4γ,4δ)

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3α, 3ε) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνοι: κ. Βισβάρδη, κ. Ρίζου

13:35 – 14:15

 • Πολιτιστικά 1ης τάξης: «Ημέρα Ιδρυτών Κολλεγίου», παρουσίαση (στα τμήματα)

Δευτέρα

19-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1α) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Κουσουρή

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1β) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Παυλίδου

09:10 – 11:50

 • Επίσκεψη 3ης (3γ) στον Βοτανικό Κήπο Διομήδους Υπεύθυνος: κ. Ζορμπάς

13:45 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP(Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Δραστηριότητες 4ης τάξης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (στα τμήματα)

 

 

 

Τρίτη

20-10-20

 

 

 

 

Τρίτη

20-10-20

09:00 – 11:11

 • Επίσκεψη 1ης (1γ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Δημοπούλου

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1δ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Ρεκούμη

10:15 – 10:55

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 2δ. Η συγγραφέας Κατερίνα Σέρβη θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Ο παππούς που δεν γνώρισα», με θέμα την 28η Οκτωβρίου

12:40 – 13:20

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 2β. Η συγγραφέας Κατερίνα Σέρβη θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Ο παππούς που δεν γνώρισα», με θέμα την 28η Οκτωβρίου

13:30 – 14:30

 • Συνεδρίαση Τμήματος Γερμανικών PYP(Γραφείο Γαλλικών/Γερμανικών)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 3ης τάξης: «Επέτειος 28ης Οκτωβρίου», παρουσιάσεις, απαγγελία ποιημάτων (στα τμήματα)

Τετάρτη

21-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1ε) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Κριαρά

10:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 1ης (1στ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Πλιάκα

13:20 – 14:00

 • Δραστηριότητες 2ας τάξης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (στα τμήματα)

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Ομάδας P.Y.P. (1η, 2α, 3η, 4η, 5ης, 6η τάξη)

14:00 – 16:00

 • Συνεδρίαση Συντονιστών Ομάδων P.Y.P. με την κ. Βασιλείου

Πέμπτη

22-10-20

09:00 – 11:00

 • Επίσκεψη 1ης (1ζ) στο Πάρκο Κυκλοφοριακής Αγωγής Ταύρου Υπεύθυνη: κ. Λούβρου

Παρασκευή

23-10-20

13:35 – 14:15

 • Δραστηριότητες 1ης τάξης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (στα τμήματα)

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 6ης τάξης: «Μεγάλοι Εφευρέτες», ντοκιμαντέρ (στα τμήματα)

Δευτέρα

26-10-20

 

 • Εορτή Αγίου Δημητρίου - Αργία

Τρίτη

27-10-20

 

 • Εορτασμός της 28ης Οκτωβρίου

Τετάρτη

28-10-20

 

 • Εθνική γιορτή 28ης Οκτωβρίου - Αργία

Πέμπτη

29-10-20

09:20 – 10:00

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4ε. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

10:15 – 10:55

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4στ. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

11:00 – 11:40

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4δ. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

11:45 – 12:25

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4β. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

14:30 – 15:55

 • Ημέρα Halloween - Τμήμα Γαλλικών 6ης τάξης (στα τμήματα)

Παρασκευή

30-10-20

 

 • Γιορτή Halloween (στα τμήματα Αγγλικών)

08:40 – 12:00

 • Επίσκεψη 6ης (6ε,6στ) τάξης στο Πλανητάριο Υπεύθυνοι: κ. Νικολοπούλου, Κουτσολιάκος

09:00 – 12:00

 • Επίσκεψη 6ης τάξης (6β, 6ζ) στο Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού Υπεύθυνοι: κ. Ζαμπέλη, κ. Παπαδημητρίου

10:10 – 13:00

 • Επίσκεψη 6ης (6γ,6δ) τάξης στο Πλανητάριο Υπεύθυνοι: κ. Α. Βλάχος, Γλυμιδάκης

11:45 – 12:25

 • Εσωτερικοί Αγώνες Δρόμου σε Ανώμαλο Έδαφος 5ης τάξης Υπεύθυνη: κ. Τσακοπούλου

11:45 – 12:25

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4β. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

13:35 – 14:15

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4γ. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

13:35 – 14:15

 • Δραστηριότητες 1ης τάξης για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου (στα τμήματα)

14:30 – 15:10

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4ζ. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

15:15 – 15:55

 • Παρουσίαση βιβλίου στο 4α. Η συγγραφέας Τζένη Κουτσοδημητροπούλου θα παρουσιάσει το βιβλίο, «Το ημερολόγιο ενός εξερευνητή» με θέμα το φυσικό περιβάλλον

15:15 – 15:55

 • Πολιτιστικά 6ης τάξης: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας», παρουσίαση (στα τμήματα)