Θεατρική Αγωγή

Στο πλαίσιο του προγράμματος Θεατρικής Αγωγής «Νίκος Κούρκουλος» που λειτουργεί στο σχολείο μας από το 2007, το θέατρο επιδιώκεται να αποτελεί οργανικό μέλος της σχολική ζωής. Η παιγνιώδης φύση του και ο βιωματικός του χαρακτήρας το καθιστούν ένα εξαιρετικό εργαλείο αγωγής και μάθησης. Στο πνεύμα αυτό το θέατρο και οι τεχνικές του τίθενται καθημερινά σε λειτουργία για την προσέγγιση διδακτικών αντικειμένων, αλλά και την καλλιέργεια του ήθους, της αγωγής και των απαραίτητων δεξιοτήτων για τη γόνιμη και ευτυχή συνύπαρξη και συνεργασία των μελών της εκπαιδευτικής μας κοινότητας.

Δάσκαλοι και μαθητές συνεργαζόμαστε στη δημιουργία θεατρικών παραστάσεων είτε ανά τμήμα, είτε και ανά τάξη με συμμετοχή όλων των τμημάτων της τάξης. Ενδεικτικά τα τμήματα της Δ΄ τάξης δημιουργούν μαζί τη Χριστουγεννιάτικη γιορτή του Σχολείου, η Ε΄ τάξη αναλαμβάνει τη γιορτή για την επέτειο της 28ης Οκτωβρίου και η Στ΄ την εκδήλωση για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Στην Ε΄ τάξη το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής συνδυάζεται με τη διδασκαλία της Ιστορίας, ενώ στη Στ΄ με το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής.