Δήλωση συμμετοχής στα τμήματα προετοιμασίας των μαθητών της Α΄ Λυκείου για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Βιολογίας