Πανελλαδικές Εξετάσεις 2019-Στατιστικά στοιχεία εισαγωγής των μαθητών του Γενικού Λυκείου στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση