Επαγγελματικός Προσανατολισμός

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου και του International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού έχουν τη δυνατότητα να απευθύνονται στην υπηρεσία του Γραφείου Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού του Κολλεγίου. Η υπηρεσία αυτή μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές σε θέματα που αφορούν στον ακαδημαϊκό και επαγγελματικό προσανατολισμό στο σχολικό, μετασχολικό και εργασιακό περιβάλλον.
Ειδικοί σύμβουλοι και ψυχολόγοι συνεργάζονται με τους γονείς των μαθητών, τη Διεύθυνση και τους εκπαιδευτικούς αλλά και με επαγγελματίες διαφόρων κλάδων, ακαδημαϊκούς και σπουδαστές αποφοίτους του Κολλεγίου, για μια άμεση επικοινωνία των μαθητών με φορείς από το χώρο των επαγγελμάτων και των σπουδών.

Ειδικότερα, το Γραφείο Συμβουλευτικής παρέχει: α) Πρόγραμμα Αξιολόγησης (Testing) των επαγγελματικών ενδιαφερόντων και επαγγελματικών προτιμήσεων, για παιδιά 15-16 ετών, β) Πρόγραμμα Προσωρινής Επαγγελματικής Τοποθέτησης, για παιδιά 15-18 ετών, για 3-6 εβδομάδες στη διάρκεια του καλοκαιριού, και γ) Ημέρα Επαγγελματικής Ενημέρωσης (Career Day) για τους μαθητές των τάξεων Α΄ και Β΄ Λυκείου, κατά την οποία προσκαλούνται ειδικοί επιστήμονες και στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών για να ενημερώσουν τα παιδιά για το αντικείμενο της επιστήμης και του επαγγέλματός τους.