Συμβουλευτική

Οι μαθητές του Γενικού Λυκείου και του International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού έχουν τη δυνατότητα να επισκέπτονται την υπηρεσία του Γραφείου Συμβουλευτικής του Λυκείου του Κολλεγίου Ψυχικού, που αποσκοπεί στην ενίσχυση της σχολικής διαδικασίας μέσω της παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών σε μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.

Κύριος στόχος της υπηρεσίας αυτής είναι η υποστήριξη του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου μας, έτσι ώστε οι μαθητές να μπορέσουν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ακαδημαϊκές απαιτήσεις του Λυκείου και στο χειρισμό των διαπροσωπικών τους σχέσεων. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται μέσω της παροχής ατομικής συμβουλευτικής σε θέματα που αφορούν στη σχολική διαδικασία, στις δυσκολίες οργάνωσης της μελέτης και στη διαχείριση συναισθηματικών δυσκολιών. Συμβουλευτικές υπηρεσίες μπορούν να λαμβάνουν και οι γονείς των μαθητών μας, καθώς θεωρούμε απαραίτητη τη συμβολή και συνεργασία τους στην αντιμετώπιση των προβλημάτων των μαθητών.