Λύκειο Κολλεγίου Ψυχικού

Το Γενικό Λύκειο του Κολλεγίου Ψυχικού λειτουργεί από το σχολικό έτος 1999-2000, ενώ το 2000-2001 εντάχθηκε στο Λύκειο και το Πρόγραμμα International Baccalaureate, το οποίο από το 1996 λειτουργούσε στο Κολλέγιο Αθηνών.

Το Γενικό Λύκειο στεγάζεται στο Μπενάκειο Διδακτήριο και το Πρόγραμμα International Baccalaureate του Κολλεγίου Ψυχικού στο Κτίριο ΙΒ (πρώην ΚΘΕ), στο campus του Ψυχικού. Παράλληλα, αξιοποιούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία η Βιβλιοθήκη, το Θέατρο του Κολλεγίου, το Θέατρο Χωρέμη και οι αθλητικές εγκαταστάσεις του Ελληνοαμερικανικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος (ΕΕΙ).