Ενημερωτικές Συναντήσεις και Παρουσιάσεις στους γονείς των μαθητών του Γενικού Λυκείου και ΙΒ

Ενημερωτικές Συναντήσεις και Παρουσιάσεις

Γενικό Λύκειο

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών των τάξεων Α΄και Β΄Λυκείου (20/5/2019)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Β΄ Λυκείου (10-10-2018)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου (8-10-2018)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Γ΄ Λυκείου (12/9/2018)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου (31/1/2018)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου για το Πρόγραμμα Ι.Β. (8/11/2017)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου (20/9/2017)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών των τάξεων Β΄ και Γ΄ Λυκείου (13/9/2017)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α' Λυκείου (1/2/2017)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄Λυκείου για το Πρόγραμμα Ι.Β. (2/11/2016)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α' Λυκείου (21/09/2016)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών των τάξεων Β' και Γ' Λυκείου (14/09/2016)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών των τάξεων Β΄και Γ΄Λυκείου (14/9/2015)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄Λυκείου (30/9/2015)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄Λυκείου για το Πρόγραμμα Ι.Β. (2/11/2015)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Γ΄ Λυκείου (21/12/2015)

Παρουσίαση στους γονείς των μαθητών της Α΄ Λυκείου (3/2/2016)